Boljši pogoji za varnejše kolesarjenje

Mestna občina Kranj v skladu s Trajnostno urbano strategijo (TUS 2030), s katero je začrtala vizijo razvoja Kranja, aktivno izvaja dela v okviru operacije Kolesarske povezave v Kranju 1–6. Projekt obsega dopolnitev in dograditev približno 8,8 kilometra kolesarskih stez skupaj s pločniki za pešce, javno razsvetljavo in urejevanje meteornih voda ter vzpostavitev Centra trajnostne mobilnosti. […]

Nadaljuje se gradnja kolesarskih poti v Kranju

Skladno s strategijo trajnostnega urbanega razvoja Mestne občine Kranj potekajo aktivnosti v okviru operacije »Kolesarske povezave v Kranju 1–6«, s pomočjo katere Mestna občina Kranj ureja kolesarske poti v Kranju ter vzpostavlja tudi Center trajnostne mobilnosti, ki bo namenjen informiranju in obveščanju prebivalcev ter podpori kolesarjem. V prihodnjih dneh se bo pričela izgradnja manjkajočih površin […]

Kranju se obeta center trajnostne mobilnosti

Skladno s strategijo trajnostnega urbanega razvoja Mestne občine Kranj so se začele aktivnosti za vzpostavitev prvega centra trajnostne mobilnosti na Gorenjskem. Kranj tako postaja trajnostno naravnano urbano središče Gorenjske. Gre za kolesarsko počivališče s kolesarnico in stavbo za promet in izvajanje komunikacij – Center trajnostne mobilnosti. Ključni del centra bo info točka za spodbujanje uporabe […]

Novosti tudi v soseski Planina

V zadnjih dneh aprila bodo stekla dela tudi v soseski Planina, na odseku Ceste talcev, in sicer od križišča s Cesto Jaka Platiše do Likozarjeve ulice. Na tem odseku – dela bodo trajala predvidoma do konca junija 2019 – bo zgrajenih skupno 1,2 kilometra novih, varnih kolesarskih površin. Izvajalec se bo v času gradnje v […]

»24UR inšpektor« tudi v Kranju

Vabimo vas k ogledu prispevka medijske hiše POP TV – 24UR inšpektor. Kot je povedal predsednik Komisije Varno kolesarim, Andrej Zalokar: »MO Kranj je edina v Sloveniji, ki ima vzpostavljeno Komisijo varno kolesarim (KVK) kot posvetovalni organ župana na področju promocije, izobraževanja in razvoja kolesarske infrastrukture. KVK je sestavljena iz predstavnikov NVO in javnega sektorja. […]

Promet v občini Kranj – Kolesarske steze in zapore

Policijska uprava Kranj je pojasnila uporabo oziroma vožnjo po tako imenovanih mešanih kolesarskih pasovih. Zmotno je namreč prepričanja, da lahko le kolesarji uporabljajo skrajno desni pas, ki je označen s prekinjeno črto. Dotaknili so se tudi aktualnih zapor prometa. Kar se prometa na Delavskem mostu tiče pa zdajšnja opažanja kažejo, da stvari, kar se tiče […]

Sistem KRsKOLESOM danes vstopa v novo sezono

Mestna uprava Kranj je danes na novinarski koferenci predstavila novosti, ki jih prinaša sistem KRsKOLESOM in druge ukrepe, ki bodo pripomogli k bolj varnemu kolesarjenju na območju Kranja in okolice. Podžupan Mestne občine Kranj Janez Černe je pojasnil, da sistem v novi sezoni prinaša kar sedem dodatnih postaj ter 24 navadnih in 16 električnih novih […]

Koroška cesta z novimi površinami za kolesarje

V sklopu projekta izgradnje kolesarskih povezav v Kranju 1-6, je mestna uprava že pričela z deli na Koroški cesti. Ta je namreč vključena v kolesarsko povezavo 5, in sicer gre za dograditev povezave med sosesko Zlato polje in upravnim centrom Kranja. Kolesarji bodo na tem območju pridobili 700 metrov novih kolesarskih površin, mestna uprava pa […]