Kolesarska povezava 2 leži v soseski Primskovo, in poteka vse od Kokrškega mostu na Cesti Staneta Žagarja pa do Upravno trgovskega centra Primskovo – Dolnov.  V tem delu Kranja je novo zgrajenih in urejenih skupno dober kilometer novih kolesarskih površin in površin za pešce. Tako na Ulici Mirka Vadnova, (mimo Surovine, Šuceva ulica od krožišča pri Eurotonu do Ulice Mirka Vadnova) kot tudi na Cesti Staneta Žagarja (od Bencinskega servisa Petrol do Jezerske ceste) so novo urejeni ločeni pasovi za pešce in kolesarje (Kolesarska površina na pločniku) in mešana površina za pešce in kolesarje, v soseski pa je nameščen tudi obojestranski kolesarski števec.

 

Partnerji projekta

Naložbo sofinancirajo Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj, Republika Slovenija in Mestna občina Kranj. Projekt je v 80 odstotkih sofinanciran iz Evropskega sklada za regionalni razvoj, v 20 odstotkih pa s strani Republike Slovenije. Skupna višina sredstev, namenjenih za izvedbo projekta, znaša 2.192.460,94 evra. Projekt bo sofinanciran v višini 1.343.007,71 evra. Operacija se izvaja v okviru Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 2014-2020, prednostne osi 4 “Trajnostna raba in proizvodnja energije in pametna omrežja”, prednostne naložbe 4.4 “Spodbujanje nizkoogljičnih strategij za vse vrste območij, zlasti za urbana območja, vključno s spodbujanjem trajnostne multimodalne urbane mobilnosti in ustreznimi omilitvenimi prilagoditvenimi ukrepi”, specifičnega cilja 4.4.1 “Razvoj urbane mobilnosti za izboljšanje kakovosti zraka v mestih”.