Kolesarska povezava 1 leži v soseski Planina, kjer je odslej za kolesarje urejenih skupno več kot 3,5 km dodatne infrastrukture, za pešce pa nekaj manj kot 3 km. Tako na Cesti Rudija Šelige (od križišča s Cesto Jaka Platiše do Likozarjeve ulice), kot tudi na Cesti talcev (od križišča s Cesto Jaka Platiše do Likozarjeve ulice) in na Cesti Jaka Platiše (od Ceste talcev do Ceste Staneta Žagarja) sta na vsaki strani ceste urejena ločena pasova za pešce in kolesarje (kolesarska površina na pločniku), na Cesti Staneta Žagarja (od križišča s Cesto Jaka Platiše do krožnega križišča na R1-210) pa je na eni strani urejena kolesarska steza, skupaj s prehodi za kolesarje skozi semaforizirano križišče pri Mercatorju.

 

 

V soseski Planina je zgrajen tudi Center trajnostne mobilnosti (CTM), in sicer na lokaciji avtobusnega postajališča javnega prometa in sistem izposoje javnih koles KRsKOLESOM. Sodobno zasnovan etažni objekt v skupni površini 173, 4 m² bo namenjen informiranju in obveščanju prebivalcev ter podpori kolesarjem. Obiskovalci bodo lahko najeli mesta za hrambo koles preko celega leta, pridobili osnovno brezplačno pomoč za kolesa (preverjanje tlaka v zračnicah, pregled stanja kolesa), in pa se vpisali v sistem KRsKOLESOM. Pomemben del centra bo tudi INFO točka.

 

Partnerji projekta

Naložbo sofinancirajo Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj, Republika Slovenija in Mestna občina Kranj. Projekt je v 80 odstotkih sofinanciran iz Evropskega sklada za regionalni razvoj, v 20 odstotkih pa s strani Republike Slovenije. Skupna višina sredstev, namenjenih za izvedbo projekta, znaša 2.192.460,94 evra. Projekt bo sofinanciran v višini 1.343.007,71 evra. Operacija se izvaja v okviru Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 2014-2020, prednostne osi 4 “Trajnostna raba in proizvodnja energije in pametna omrežja”, prednostne naložbe 4.4 “Spodbujanje nizkoogljičnih strategij za vse vrste območij, zlasti za urbana območja, vključno s spodbujanjem trajnostne multimodalne urbane mobilnosti in ustreznimi omilitvenimi prilagoditvenimi ukrepi”, specifičnega cilja 4.4.1 “Razvoj urbane mobilnosti za izboljšanje kakovosti zraka v mestih”.

 

Trenutno so gradbena dela izgradnje v zaključni fazi, objekt pa bo vse do pridobitve uporabnega dovoljenja in uradne predaje namenu zavarovan tudi z gradbiščno ograjo, vstop v gradbišče pa nepooblaščenim osebam ni dovoljen.