V soseski Orehek (Kolesarska povezava 6) je od Zevnikove ulice (od križišča s Potjo za krajem) do obstoječega  prehoda preko R1-211 v skupni dolžini dobrega kilometra (v obeh smereh) obstoječe vozišče sicer ohranjeno, na njem je uveden način souporabe prometnega pasu, pri čemer prometni pasovi niso označeni, začrtane pa se oznake t.i. sharrow območja.

 

 

 

 

 

 Partnerji projekta

Naložbo sofinancirajo Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj, Republika Slovenija in Mestna občina Kranj. Projekt je v 80 odstotkih sofinanciran iz Evropskega sklada za regionalni razvoj, v 20 odstotkih pa s strani Republike Slovenije. Skupna višina sredstev, namenjenih za izvedbo projekta, znaša 2.192.460,94 evra. Projekt bo sofinanciran v višini 1.343.007,71 evra. Operacija se izvaja v okviru Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 2014-2020, prednostne osi 4 “Trajnostna raba in proizvodnja energije in pametna omrežja”, prednostne naložbe 4.4 “Spodbujanje nizkoogljičnih strategij za vse vrste območij, zlasti za urbana območja, vključno s spodbujanjem trajnostne multimodalne urbane mobilnosti in ustreznimi omilitvenimi prilagoditvenimi ukrepi”, specifičnega cilja 4.4.1 “Razvoj urbane mobilnosti za izboljšanje kakovosti zraka v mestih”.