V okviru kolesarske povezave 5, v soseski Zlato polje (od križišča Koroška cesta/ Kidričeva cesta) je vse do poslovnega objekta na Koroški cesti 2 urejenih slabih 700 metrov doslej manjkajoče kolesarske infrastrukture in malo več kot 400 metrov površin za pešce. Od Kidričeve ceste mimo Stošičeve ulice do krožišča na Bleiweisovi cesti so na manjkajočem delu na obeh straneh urejeni ločeni pasovi za pešce in kolesarje (Kolesarska površina na pločniku, razen na delu od Stošičeve do AMZS, kjer je v smeri Nakla urejena kolesarska steza. Urejeni so trije prehodi  za pešce in/ali kolesarje preko vozišča, na tej povezavi je urejen tudi kolesarski števec.

 

Partnerji projekta

Naložbo sofinancirajo Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj, Republika Slovenija in Mestna občina Kranj. Projekt je v 80 odstotkih sofinanciran iz Evropskega sklada za regionalni razvoj, v 20 odstotkih pa s strani Republike Slovenije. Skupna višina sredstev, namenjenih za izvedbo projekta, znaša 2.192.460,94 evra. Projekt bo sofinanciran v višini 1.343.007,71 evra. Operacija se izvaja v okviru Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 2014-2020, prednostne osi 4 “Trajnostna raba in proizvodnja energije in pametna omrežja”, prednostne naložbe 4.4 “Spodbujanje nizkoogljičnih strategij za vse vrste območij, zlasti za urbana območja, vključno s spodbujanjem trajnostne multimodalne urbane mobilnosti in ustreznimi omilitvenimi prilagoditvenimi ukrepi”, specifičnega cilja 4.4.1 “Razvoj urbane mobilnosti za izboljšanje kakovosti zraka v mestih”.