Na Primskovem tudi kolesarski števec

Kolesarska povezava 2 leži v soseski Primskovo, in poteka vse od Kokrškega mostu na Cesti Staneta Žagarja pa do Upravno trgovskega centra Primskovo – Dolnov.  V tem delu Kranja je novo zgrajenih in urejenih skupno dober kilometer novih kolesarskih površin in površin za pešce. Tako na Ulici Mirka Vadnova, (mimo Surovine, Šuceva ulica od krožišča […]

V Šorlijevem naselju sta novi dve kolesarski povezavi, prav tako je novo t.i. območje sharrow

    Kolesarska povezava 3 se razprostira v soseski Šorlijevo naselje – Športni park Kranj. V okviru te povezave so kolesarji pridobili dober kilometer nove kolesarske infrastrukture. Na ulici XXXI. divizije in Kopališki ulici je po novem urejen »pomožni« kolesarski pas in območje, namenjeno souporabi prometnega pasu (sharrow). Na Ulici XXXI. divizije je začrtan obojestranski […]

Na Zlatem polju novi prehodi in števec prometa

V okviru kolesarske povezave 5, v soseski Zlato polje (od križišča Koroška cesta/ Kidričeva cesta) je vse do poslovnega objekta na Koroški cesti 2 urejenih slabih 700 metrov doslej manjkajoče kolesarske infrastrukture in malo več kot 400 metrov površin za pešce. Od Kidričeve ceste mimo Stošičeve ulice do krožišča na Bleiweisovi cesti so na manjkajočem […]

Tudi v Orehku odslej bolj varno za kolesarje in pešce

V soseski Orehek (Kolesarska povezava 6) je od Zevnikove ulice (od križišča s Potjo za krajem) do obstoječega  prehoda preko R1-211 v skupni dolžini dobrega kilometra (v obeh smereh) obstoječe vozišče sicer ohranjeno, na njem je uveden način souporabe prometnega pasu, pri čemer prometni pasovi niso označeni, začrtane pa se oznake t.i. sharrow območja.   […]