Mestna občina Kranj v skladu s Trajnostno urbano strategijo (TUS 2030), s katero je začrtala vizijo razvoja Kranja, aktivno izvaja dela v okviru operacije Kolesarske povezave v Kranju 1–6. Projekt obsega dopolnitev in dograditev približno 8,8 kilometra kolesarskih stez skupaj s pločniki za pešce, javno razsvetljavo in urejevanje meteornih voda ter vzpostavitev Centra trajnostne mobilnosti.

Kranj skozi »Kolesarske povezave 1-6« postaja vse bolj trajnostno naravnano urbano središče Gorenjske. Rok za dokončanje del za izgradnjo kolesarske infrastrukture je začetek februarja 2020, za izgradnjo Centra trajnostne mobilnosti pa junij 2020.

Potek del
Izvajalec na Cesti talcev ureja talno in vertikalno signalizacijo ter gradi kolesarske povezave na območju pokopališča. Na cesti Rudija Šelige izvaja rušenje obstoječega pločnika, vgradnjo betonskih lamel, pripravlja spodnji ustroj in nevezani del zgornjega ustroja ter odvodnjavanje na prvi polovici trase. Na Cesti Staneta Žagarja (od BS Petrol do Jezerske ceste) so se začela zemeljska dela in izvedba odvodnjavanja. Prav tako je v naslednjih dneh predviden pričetek del na Cesti Staneta Žagarja od križišča s Cesto Jaka Platiše do krožnega križišča. Na Koroški cesti, od Kidričeve ceste mimo Stošičeve ulice do krožnega križišča na Bleiweisovi cesti, so dela večinoma zaključena, potrebno je izvesti še počivališča za kolesarje.
V polnem teku je tudi izgradnja Centra trajnostne mobilnosti, kjer so v teku zemeljska dela, izgradnja talne plošče ter priklop objekta na javno infrastrukturo. Trenutno se izvajajo zidarska in opažerska dela.
»Z izvedbo projekta bomo ustvarili boljše pogoje za varnejše kolesarjenje, zmanjšali negativne vplive na okolje in dvignili kakovost bivanja naših občanov. Zavedam pa se, da imamo na področju kolesarskih povezav še precej za postoriti, sploh na kakovostnem povezovanju krajevnih skupnosti ter povezovanju Kranja z ostalimi gorenjskimi kraji,« je ob napredovanju del dejal župan Mestne občine Kranj Matjaž Rakovec.

Sofinanciranje iz evropskih in državnih sredstev
Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj. Operacija se izvaja v okviru Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 2014-2020, prednostne osi 4 »Trajnostna raba in proizvodnja energije in pametna omrežja«, prednostne naložbe 4.4 »Spodbujanje nizkoogljičnih strategij za vse vrste območij, zlasti za urbana območja, vključno s spodbujanjem trajnostne multimodalne urbane mobilnosti in ustreznimi omilitvenimi prilagoditvenimi ukrepi«, specifičnega cilja 4.4.1 »Razvoj urbane mobilnosti za izboljšanje kakovosti zraka v mestih«.
Skupna vrednost projekta »Kolesarske povezave 1-6« je 2.192.460,94 € (viri financiranja: EU 1.074.406,17 €, Republika Slovenija 268.601,54 €, MOK 849.453,23 €).

Več o projektu: http://krkolesarim.si/kolesarske-povezave-v-kranju-1-6

Celotno sporočilo za medije je dostopno tudi na povezavi.

previous arrow
next arrow
previous arrownext arrow
Slider