8. vzpon na Lubnik

Datum: 8.9.2019 Lokacija: Škofja Loka Prireditev privablja željne izziva kolesarje vseh starosti, ki se bodo na trasi soočili z razgibano cesto med zahodno stranjo hriba Lubnik nad Škofjo Loko in vasico Breznica pod Lubnikom. Več informacij lubnik.si Nazaj na dogodke

Boljši pogoji za varnejše kolesarjenje

Mestna občina Kranj v skladu s Trajnostno urbano strategijo (TUS 2030), s katero je začrtala vizijo razvoja Kranja, aktivno izvaja dela v okviru operacije Kolesarske povezave v Kranju 1–6. Projekt obsega dopolnitev in dograditev približno 8,8 kilometra kolesarskih stez skupaj s pločniki za pešce, javno razsvetljavo in urejevanje meteornih voda ter vzpostavitev Centra trajnostne mobilnosti. […]

Nadaljuje se gradnja kolesarskih poti v Kranju

Skladno s strategijo trajnostnega urbanega razvoja Mestne občine Kranj potekajo aktivnosti v okviru operacije »Kolesarske povezave v Kranju 1–6«, s pomočjo katere Mestna občina Kranj ureja kolesarske poti v Kranju ter vzpostavlja tudi Center trajnostne mobilnosti, ki bo namenjen informiranju in obveščanju prebivalcev ter podpori kolesarjem. V prihodnjih dneh se bo pričela izgradnja manjkajočih površin […]

Pokal Bleda

Lokacija: Pokljuka Tradicionalna kolesarska prireditev, ki privablja tako domače kot tuje kolesarje. Trasa na kateri bodo tekmovali kolesarji, je speljana na progi za smučarski tek. Več informacij Nazaj na dogodke

Kranju se obeta center trajnostne mobilnosti

Skladno s strategijo trajnostnega urbanega razvoja Mestne občine Kranj so se začele aktivnosti za vzpostavitev prvega centra trajnostne mobilnosti na Gorenjskem. Kranj tako postaja trajnostno naravnano urbano središče Gorenjske. Gre za kolesarsko počivališče s kolesarnico in stavbo za promet in izvajanje komunikacij – Center trajnostne mobilnosti. Ključni del centra bo info točka za spodbujanje uporabe […]