Projekti

Kranj je poleg Ljubljane med vsemi mestnimi občinami demografsko najbolj vitalna občina. Mladi in starejši sodijo v skupino prebivalstva, ki je najbolj odvisna od mehkih oblik mobilnosti, posledice spremenjene starostne strukture pa se bodo začele odražati v spremenjenih mobilnostnih navadah prebivalcev, ki jih bodo narekovali predvsem prav mladi in starejši občani. Tudi zato so potrebne varne in udobne kolesarske povezave med stanovanjskimi območji, mobilnostnimi vozlišči in območji centralnih dejavnosti (mestno jedro, šolsko, rekreacijsko, zdravstveno, nakupovalno središče …).

Prikaži več

Načrtovani projekti

Idejni projekti

Zaključeni projekti