Vsebina prispevka

Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been the industry’s standard dummy text ever since the 1500s, when an unknown printer took a galley of type and scrambled it to make a type specimen book. It has survived not only five centuries, but also the leap into […]

testni prispevek

[MDSL id=640] navidezni text navidezni textnavidezni textnavidezni textnavidezni textnavidezni textnavidezni textnavidezni textnavidezni textnavidezni textnavidezni textnavidezni textnavidezni text navidezni textnavidezni text navidezni textnavidezni text navidezni textnavidezni textnavidezni textnavidezni text navidezni textnavidezni textnavidezni textnavidezni text

S kolesom pod Storžičem

Kranj – Kokrica – Polica – Naklo – Strahinj – Spodnje Duple – Zgornje Duple – Žiganje vas – Križe – Bašelj – Preddvor – Breg ob Kokri – Predoselj – Kranj Kolesarske poti pod Storžičem sestavljajo štiri različne poti, ki so dolge med 20 in 30 kilometrov z izhodiščno točko ob Letnem kopališču v […]

Sorško polje

Kolesarska povezava Kranj / Gimnazija Kranj – Sorško polje – Škofja Loka / Gimnazija Škofja Loka. V novembru 2016 je bilo za kolesarje urejeno semaforsko križišče na C. 1. maja na Planini pri stolpnicah. V januarju se je začelo z deli na najbolj problematičnem delu, to je prečkanje regionalne ceste Kr – Lj na Orehku. […]

Kolesarske povezave v Kranju 1-6

Operacija se izvaja v okviru Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 2014-2020, prednostne osi 4 »Trajnostna raba in proizvodnja energije in pametna omrežja«, prednostne naložbe 4.4 »Spodbujanje nizkoogljičnih strategij za vse vrste območij, zlasti za urbana območja, vključno s spodbujanjem trajnostne multimodalne urbane mobilnosti in ustreznimi omilitvenimi prilagoditvenimi ukrepi«, specifičnega cilja 4.4.1 […]