Sorško polje

Kolesarska povezava Kranj / Gimnazija Kranj – Sorško polje – Škofja Loka / Gimnazija Škofja Loka. V novembru 2016 je bilo za kolesarje urejeno semaforsko križišče na C. 1. maja na Planini pri stolpnicah. V januarju se je začelo z deli na najbolj problematičnem delu, to je prečkanje regionalne ceste Kr – Lj na Orehku. […]

Kolesarske povezave v Kranju 1-6

Operacija se izvaja v okviru Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 2014-2020, prednostne osi 4 »Trajnostna raba in proizvodnja energije in pametna omrežja«, prednostne naložbe 4.4 »Spodbujanje nizkoogljičnih strategij za vse vrste območij, zlasti za urbana območja, vključno s spodbujanjem trajnostne multimodalne urbane mobilnosti in ustreznimi omilitvenimi prilagoditvenimi ukrepi«, specifičnega cilja 4.4.1 […]

Projektna dokumentacija za odpravo pomankljivosti na kolesarskih povezavah

  A / Seznam potrebne projektne dokumentacije za odpravo pomanjkljivosti na kolesarskih povezavah v mestu Kranj Zap. Št. Naziv projektne dokumentacije realizacija 1 Ureditev prehoda za kolesarje v križišču Kidričeve in Koroške ceste ( opcija: v okviru bodočega avtobusnega terminala) 2016 ?   2 Kolesarska pot Partizanska – Rupa za Športnim centrom (Stadionom) 2016 3 […]

Družinski izlet po Tatinčevi poti

Kranj – Predoselj – Breg ob Kokri – Preddvor – Zgornja Bela – Čadovlje – Tatinec – Bobovek – Ilovka – Kranj Družinska kolesarska pot vodi ob kanjonu reke Kokre do Predoselj. Pri Visokem reko prečkamo in nadaljujemo do vasice Breg ob Kokri. Pozdravili bomo podalpsko vas Preddvor in nadaljevali proti Zgornji Beli. Pot nadaljujemo […]

Rokovnjaška pot za izkušene kolesarje

Rokovnjaška pot, za izkušene kolesarje Kranj – Polica – Naklo – Strahinj – Spodnje Duplje -Zgornje Duplje – Udin boršt – Mlaka pri Kranju – Kokrica – Kranj Rokovnjaška pot ponuja poleg ogleda slikovitih vasic tudi spoznavanje zgodb o rokovnjačih, ki so burili domišljijo pisateljev, legende o njihovih urokih in nadnaravnih očeh pa pritegnejo še […]