Mestna uprava Kranj je danes na novinarski koferenci predstavila novosti, ki jih prinaša sistem KRsKOLESOM in druge ukrepe, ki bodo pripomogli k bolj varnemu kolesarjenju na območju Kranja in okolice.

Podžupan Mestne občine Kranj Janez Černe je pojasnil, da sistem v novi sezoni prinaša kar sedem dodatnih postaj ter 24 navadnih in 16 električnih novih koles. Tako bo razširjeni sistem imel kar 21 postaj z desetimi ključavnicami in štiri postaje z dvajsetimi ključavnicami. S 87 običajnimi kolesi in 58 električnimi kolesi sistem še vedno velja za največji elektrificiran sistem v državi. Cena letne naročnine za paket, ki vsebuje izposojo običajnih koles, je 25 evrov, medtem ko je cena paketa, ki vključuje izposojo tudi električnih koles, 50 evrov. Registracija novih uporabnikov in podaljšanje članarin je še vedno mogoča preko spleta na naslovu www.krskolesom.si in v Kranjski hiši na Glavnem trgu 2 v Kranju, kjer so uporabnikom na voljo tudi dodatne informacije o uporabi sistema. Sistem je v letu 2018 uporabljalo 1200 uporabnikov, skupaj so kolesa izposodili 28146x, v povprečju gre za 121 izposoj dnevno.

VANDALIZEM

Zaradi povečanega vandalizma v pretekli sezoni so na novo določene tudi pogodbene kazni in prepovedi uporabe za vse tiste, ki bodo namerno povzročali škodo na kolesih. Bolj podrobno je pogodbene kazni predstavil vodja urada za gospodarstvo in gospodarske javne službe Marko Čehovin: Uporabniku, ki bo svojo kartico posojal oziroma delil z drugim uporabnikom bo sankcioniran s stotimi evri in mu prepovedali uporabo sistema v tekočem letu. V primeru namerne večje poškodbe na kolesu, zaradi katerih ni možna nadaljnja uporaba ali ob odtujitvi kolesa bo uporabnik sankcioniran s šestotimi evri za običajno in 2300 evri za električno kolo. Zaračunavali bomo tudi večje in namerne poškodbe po veljavnem ceniku serviserja vzdrževalca sistema. Prav tako se to obravnava kot hujša kršitev, ki se sankcionira z blokado sistema v tekoči sezoni. V primeru, da uporabnik ne bo zaklenil običajnega kolesa bo sankcioniran z osemdesetimi evri, v primeru, da se mu bo to zgodilo pri električnem kolesu pa s stopetdesetimi evri. Z vsemi naštetimi ukrepi želimo uporabnike pozvati do bolj odgovorne uporabe sistema.