V sklopu projekta izgradnje kolesarskih povezav v Kranju 1-6, je mestna uprava že pričela z deli na Koroški cesti. Ta je namreč vključena v kolesarsko povezavo 5, in sicer gre za dograditev povezave med sosesko Zlato polje in upravnim centrom Kranja. Kolesarji bodo na tem območju pridobili 700 metrov novih kolesarskih površin, mestna uprava pa bo nadomestila tudi drevesa, ki so bila zaradi del in ocenjene nevarnosti odstranjena.

Skupna višina sredstev namenjenih za izvedbo operacije, ki jo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj, je dobrih 2 milijonov evrov. Celotna dolžina novo zgrajene kolesarske infrastrukture projekta izgradnje kolesarskih povezav v Kranju 1-6 je približno 8,8 kilometrov (v obe smeri) s pripadajočo opremo, spremljajočo infrastrukturo za pešce in komunalno infrastrukturo na šestih zaokroženih hrbteničnih povezavah, ki povezujejo gosto naseljene mestne soseske z različnimi središči centralnih funkcij znotraj mestnega območja Kranja.

Nov pol-drevored malih jesenov

Ob ogledu zarisa načrtovane širitve cestne površine in krčenja zelenice bi bila drevesa, ki rastejo do dveh metrov od trase med Bleiweisovo cesto in Stošičevo ulico, po oceni koncesionarja pri delih tako poškodovana, da bi se močno zmanjšala njihova vitalnost in stabilnost. Ob gradbenih posegih je namreč najbolj ranljiv prav koreninski sistem, ki pa pogosto ni viden. Drevesa, ki rastejo v pasu dveh metrov od začrtane trase, so bila odstranjena in nadomeščena bodo novimi. Tu bo po vseh gradbenih delih izvedena zasaditev pol-drevoreda malih jesenov (Fraxinus ornus). Gre za nižjo avtohtono vrsto jesena, ki bo še razširila biotsko pestrost v Kranju. Vrsta mali jesen doseže višino 10 do 15 m in do 8 m širine, odlikuje pa jo velika odpornost na škodljivce in bolezni, ter vplive, ki jih povzroča bližina ceste.

Odprt tudi razpis za izgradnjo Centra trajnostne mobilnosti

V okviru projekta izgradnja kolesarskih povezav 1-6 je načrtovana tudi izgradnja enotne informacijske točke v največji stanovanjski soseski Planina. Gre za zidan objekt v skupni površini 173,4 m2, namenjen informiranju in ozaveščanju prebivalcev ter podpori kolesarjem in promociji trajnostne mobilnosti v Kranju. Ponovljen razpis bo na portalu javnih naročil objavljen do vključno 15. 4. 2019. Če bo razpis tokrat uspešen, bo mogoče z del pričeti že letos, v poletnih mesecih.

Celotno sporočilo za medije je dostopno tudi na povezavi.

Leave a comment

Vaš e-naslov ne bo objavljen.