A / Seznam potrebne projektne dokumentacije za odpravo pomanjkljivosti na kolesarskih povezavah v mestu Kranj

Zap. Št. Naziv projektne dokumentacije realizacija
1 Ureditev prehoda za kolesarje v križišču Kidričeve in Koroške ceste ( opcija: v okviru bodočega avtobusnega terminala) 2016 ?

 

2 Kolesarska pot Partizanska – Rupa za Športnim centrom (Stadionom) 2016
3 Vodenje kolesarjev skozi Kranj 2016
4 Ureditev kolesarskega prehoda pri Tušu 2016
5 Križišče Orehek 2016
6 Parkirišče P&R Orehek 2016
7 Kolesarski pas ob R1-210/1107 od rondoja Mercator do Šuceve 2016

 

B/ Prioritete za izvedbo odseka

Prioriteta Naziv projektne dokumentacije
1 Priključne rampe na nadvoz Orehek (iz Delavskega mostu na cesto Labore – Orehek)
2 Ureditev prometa kolesarjev v semaforiziranem križišču “Stolpnice” na Planini – gradbena dela
3 Kolesarska pot v križišču Orehek (priklop na povezavo Sorško polje – Škofja Loka)
4 Rekonstrukcija Koroške ceste od rondoja do Stošičeve
5 Kolesarska steza preko Slovenskega trga
6 Kolesarska steza ob Bleiweisovi od Oldhamske do priključka za Kalio
7 Kolesarska pot Partizanska – Rupa za Športnim centrom (Stadionom)
8 Ureditev kolesarskega prehoda pri Tušu
9 Ureditev kolesarskega prehoda pri odcepu za Kalio
10 Kolesarski pas ob R1-210/1107 od rondoja Mercator do Šuceve
11 Cesta 1. Maja – odsek: Zupančičeva – OŠ St. Žagar