Pravila varstva zasebnosti in piškotkov
Ta pravila varstva zasebnosti in uporabe piškotkov veljajo za vsakogar, ki se skladno s Splošnimi pogoji poslovanja in uporabe spletnega mesta www.krkolesarim.si šteje za uporabnika ter za celotno spletno mesto, vključno z njegovimi podstranmi.

Uporabnik je vsaka fizična ali pravna oseba, ki uporablja oziroma obišče spletno mesto www.krkolesarim.si (v nadaljevanju: uporabnik).

Z uporabo spletnega mesta uporabnik potrjuje, da se strinja s temi Pravili varstva zasebnosti in piškotkov.

I. Varstvo osebnih podatkov
V Mestni občini Kranj spoštujemo vašo zasebnost in bomo vaše osebne podatke uporabili izključno za navedene namene. Vaše osebne podatke bomo skrbno varovali v skladu z zakonodajo, ki ureja varstvo osebnih podatkov (Uredba EU 2016/679, veljavni zakon o varstvu osebnih podatkov, Pravila varstva zasebnosti in piškotkov in internimi akti Mestne občine Kranj.

1. Upravljavec osebnih podatkov
Upravljavec osebnih podatkov, ki se obdelujejo skladno s temi pravili, je Mestna občina Kranj, Slovenski trg 1, 4000 Kranj.

2. Obdelovalec osebnih podatkov
Pogodbeni obdelovalec osebnih podatkov, ki se zbirajo v okviru uporabe spletnega mesta, je družba Dspot d.o.o. – internetne rešitve, Stritarjeva 6a, 4000 Kranj, Slovenija. Upravljavec in obdelovalec osebnih podatkov sta medsebojna razmerja in obveznosti, vključno z varstvom osebnih podatkov, opredelila in uredila s pisno pogodbo.

3. Posredovanje osebnih podatkov tretjim osebam ali v tretje države
Mestna občina Kranj osebnih podatkov zbranih na spletnem mestu ne posreduje tretjim osebam ali v tretje države.

Izjemo predstavlja pošiljanje e-novic Mestne občine Kranj, kjer uporablja spletna platforma MailChimp, na kateri so shranjeni osebni podatki za pošiljanje takih novic, in sicer sledeči osebni podatki: ime, priimek, elektronska pošta. Spletna platforma MailChimp v svojih Splošnih pogojih uporabe in Politiki zasebnosti zagotavlja spoštovanje pravil iz Splošne uredbe GDPR (Uredba EU 2016/679) in potrjuje, da je pridobila certifikat skladnosti z zasebnostnim ščitom EU-ZDA (EU-U.S. Privacy Shield Framework).

4. Vrste osebnih podatkov in nameni njihove obdelave
Mestna občina Kranj zbira in obdeluje osebne podatke na podlagi zakonov ali privolitve (soglasij) posameznikov.

Obdelava na podlagi zakonov

Mestna občina Kranj izvaja naloge in dejavnosti, ki imajo podlago v zakonih Republike Slovenije, zato skladno z zakonskimi podlagami tudi zbira in obdeluje osebne podatke posameznikov, ki so potrebni za izpolnitev zakonskih obveznosti, ki veljajo zanjo kot upravljavca osebnih podatkov. Skladno z določbami zakona, ki ureja varstvo podatkov, in GDPR Mestna občina Kranj vodi evidence obdelav, kjer so določno navedene zakonske podlage zbiranja in obdelave osebnih podatkov.

Obdelava na podlagi privolitve (soglasja) posameznika

Mestna občina Kranj na podlagi predhodne prostovoljne, izrecne, informirane ter nedvoumne izjave volje oziroma privolitve (soglasja) posameznikov, ob njihovi hkratni seznanitvi, da lahko privolitev kadarkoli prekličejo, zbira in obdeluje osebne podatke, in sicer:

– za zbiranje predlogov za izlet na http://krkolesarim.si/sodelujem/,
– za zbiranje predlogov za črno točko na http://krkolesarim.si/sodelujem/,
– za zbiranje predlogov za vpis in objavo dogodka na http://krkolesarim.si/sodelujem/,
– za sprejemanje mnenj posameznikov v različnih rubrikah na spletnem mestuhttp://krkolesarim.si/.

5. Varstvo osebnih podatkov
Mestna občina Kranj za zagotavljanje varovanja osebnih podatkov izvaja vse potrebne pravne, organizacijske in ustrezne logistično-tehnične postopke in ukrepe, bodisi sama na podlagi zakonskih, podzakonskih predpisov ter internih aktov bodisi preko svojih pogodbenih partnerjev. Za namen slednjega Mestna občina Kranj zaveže ponudnike oziroma izvajalce k nujnemu in doslednemu upoštevanju zakonskih podlag, GDPR in internih aktov Mestne občine Kranj.

6. Rok hrambe osebnih podatkov
Osebni podatki posameznika, ki so pridobljeni na podlagi privolitve, se lahko obdelujejo in hranijo, do izpolnitve namena zbiranja in obdelave oziroma do preklica dane privolitve posameznika. Posameznik lahko privolitev kadarkoli spremeni ali prekliče.

Osebni podatki, ki se zbirajo na podlagi predpisov, se hranijo skladno z zakonodajo, ki ureja njihovo zbiranje. Po zakonsko določenem preteku roka za hrambo se podatki zbrišejo.

7. Pravice posameznika
Skladno s predpisi, ki urejajo področje varstva osebnih podatkov, ima posameznik pravico dano privolitev kadarkoli preklicati, zahtevati vpogled, popravek, omejitev obdelave ali izbris osebnih podatkov, in sicer tako, da nas o tem obvesti pisno po pošti na naslov Mestna občina Kranj, Slovenski trg 1, 4000 Kranj ali preko elektronske pošte mok@kranj.si. Na navedeni naslov lahko posameznik poda tudi ugovor v zvezi z obdelavo njegovih osebnih podatkov.

Posameznik pa lahko ugovor glede obdelave njegovih osebnih podatkov poda tudi neposredno pristojnemu nadzornemu organu, tj. Informacijskemu pooblaščencu Republike Slovenije.

8. Ravnanje v primeru kršitev
V primeru kršitev varstva osebnih podatkov bo Mestna občina Kranj nemudoma izvedla vse ustrezne ukrepe za zaščito pravic in interesov posameznika, skladno z veljavno zakonodajo in GDPR.