Kranj je poleg Ljubljane med vsemi mestnimi občinami demografsko najbolj vitalna občina. Mladi in starejši sodijo v skupino prebivalstva, ki je najbolj odvisna od mehkih oblik mobilnosti, posledice spremenjene starostne strukture pa se bodo začele odražati v spremenjenih mobilnostih navadah prebivalcev, ki jih bodo narekovali predvsem prav mladi in starejši občani. Tudi zato so potrebne varne in udobne kolesarske povezave med stanovanjskimi območji, mobilnostmi vozlišči in območji centralnih dejavnosti (mestno jedro, šolsko, rekreacijsko, zdravstveno, nakupovalno središče …).

Kranj je tudi zaradi svoje regionalne funkcije s številnimi centralnimi dejavnostmi ter zaradi neposredne bližine Ljubljane in drugih gospodarskih središč dnevno deležen približno 45 tisoč notranjih in medmestnih migracij, ki predstavljajo velik potencial za kolesarjenje. Večina teh še vedno predstavlja vožnja z osebnimi vozili, izjema so skupine učencev in dijakov, ki v večji meri uporabljajo javni potniški promet. Zaposlitvene dnevne migracije obsegajo približno 35 tisoč oseb; na delo zunaj občine vsak dan potuje polovica zaposlenih, zato je v strateškem interesu občine, da spodbudi več lokalnega zaposlovanja in da za potrebe prihoda na delo omogoči alternative avtomobilu.

Največji potencial za prehod z osebnega avtomobila na kolo predstavljajo učenci osnovnih šol, dijaki in študenti (10.000 migracij dnevno) ter zaposleni:

  • prebivalci mesta z delovnim mestom na območju Mestne občine Kranj;
  • prebivalci sosednjih občin (od Kranja oddaljenih manj kot 10 km): Šenčur, Naklo in Preddvor;
  • zaposleni, ki bi za prevoz na delo lahko uporabljali vlak in kolesarili do železniške postaje;
  • zaposleni, ki bi za prevoz na delo lahko uporabljali avtobus in kolesarili do avtobusne postaje
    oziroma postaje za javnega potniškega prometa.